Journal for Juridical Science 2016: 41(1)

Title Author(s) pp.
Die strafregtelike aanspreeklikheid van regspersone: Lesse uit Kanada
PG du Toit
83-95

Hierdie bydrae ondersoek die grondslag vir die strafregtelike aanspreeklikheid van regspersone in Kanada in ’n poging om moontlike lesse vir die Suid-Afrikaanse reg daaruit te neem. Die Kanadese benadering gee erkenning aan die gefragmenteerde aard van korporatiewe besluitneming én aan die realiteit dat die kollektiewe gedrag van verskeie persone op verskillende vlakke van die korporatiewe hiërargie die misdadige gedrag kan veroorsaak. Voorts hoef die gedrags – en skuldelemente nie aan ’n enkeling toegeskryf te word nie. Die gedrag van die korporatiewe verteenwoordiger kan die handelingselement vorm, terwyl die skuldelement by die bestuur kan lê. Hierdie benadering, hoewel nie volkome ‘realisties’ van aard nie, verreken tog die aard van moderne regspersone heelwat beter as tradisionele individualistiese benaderings tot die strafregtelike aanspreeklikheid van regspersone.
Back To Articles